Meeshaasna waxaa joogay sirkaal wiilkiisii ku bukay Kafarna’um

Meeshaasna waxaa joogay sirkaal wiilkiisii ku bukay Kafarna’um “Waxaana jira waxyaalo badan oo kale oo Ciise sameeyey, oo haddii mid mid loo wada qoro, waxaan u malaynayaa inaan dunidu qaaddeen buugagga laga qoro” (Yooxanaa ) Ciise Masiix wuxuu ku bogsiiyey Kafarna’um nin jinni qaba: “Wuxuuna u degay Kafarna’um oo magaalada Galili ah Ciise Masiix iyo mucjisadii ugu horraysay ee ku […]

Read More...